Eindrapport Beleidsdoorlichting artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen

In deze beleidsdoorlichting wordt ingegaan op de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het gevoerde beleid voor reisdocumenten en de basisadministratie personen in de periode 2015 – 2018.

Eindrapport Beleidsdoorlichting artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen (PDF | 86 pagina's | 1,9 MB)