Meetprotocol convenant geluid Nederland 2019

Onderzoek naar meetmethoden voor geluid. Het doel is om te komen tot een standaardmeetmethode op basis waarvan de in het Derde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek afgesproken maximale geluidsniveaus gemeten kunnen worden.

Meetprotocol convenant geluid Nederland 2019 (PDF | 49 pagina's | 2,8 MB)