Evaluatie subsidieregeling Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)

Het rapport bevat de 1e evaluatie van de subsidieregeling Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) uit 2014 na 5 jaar.

Evaluatie subsidieregeling Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) (PDF | 76 pagina's | 711 kB)