Kamerbrief over evaluatie subsidieregeling HWBP

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de evaluatie van de subsidieregeling voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP. Zij stuurt het evaluatierapport mee met de brief.