Evaluatie implementatie aanbevelingen OVV-onderzoek Veiligheid vliegverkeer Schiphol

Het rapport evalueert de opvolging van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport 'Veiligheid vliegverkeer Schiphol' van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).