Rapport over de derde tussenmeting van de pilot tpo

Uit deze derde meting van de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) blijkt dat tpo-leerlingen zich sterker ontwikkelen in het Engels dan leerlingen zonder tpo. Voor sommige Engelse toetsen lijkt de sterkere ontwikkeling van tpo-leerlingen zich vooral in de eerste jaren van de schoolloopbaan te uiten. De ontwikkeling van leerlingen in het Engels gaat overigens niet ten koste van de Nederlandse taalvaardigheid en de rekenvaardigheid.

Rapport over de derde tussenmeting van de pilot tpo (PDF | 115 pagina's | 1,3 MB)

Sinds schooljaar 2014/15 loopt een pilot tweetalig primair onderwijs (tpo), waarin 19 basisscholen experimenteren met het lesgeven van 30% tot 50% van de onderwijstijd in het Engels. Tijdens deze pilot wordt onderzoek gedaan naar leerresultaten van deelnemende leerlingen op het gebied van Engels, maar ook Nederlands en rekenen. De resultaten worden vergeleken met controlegroepen zonder tpo.

De laatste meting in de pilot tpo vindt plaats in 2022.