Future lab - De informatiehuishouding van het Rijk in 2030

De maatschappij verandert voortdurend, zeker op het gebied van informatie en digitalisering. Organisaties veranderen mee en de Rijksoverheid ook. Wat verandert er voor rijksmedewerkers, hun werkprocessen en de manier waarop ze samenwerken? En meer specifiek: wat betekent dit voor hun digitale informatiehuishouding?

Het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) heeft hier in het project FutureLab een toekomstverkenning aan gewijd en gaf hiervoor opdracht aan Reframing Studio, vanuit de volgende vragen:

  • Hoe ziet de informatiehuishouding van de Rijksoverheid eruit in 2030
  • Wat betekent dit voor medewerkers en werkprocessen?
  • Wat betekent deze toekomstvisie voor de activiteiten van het programma RDDI?

De bevindingen van dit onderzoek zijn te vinden in de toekomstverkenning ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’. Dit rapport geeft inzicht in de manieren waarop de overheid informatie gebruikt, nu en in de toekomst. Ook bevat het, op basis van die informatie, een roadmap met de stappen van 2020 en 2025 naar 2030. Het resultaat is een concrete invulling aan de gewenste digitale informatiehuishouding die futureproof is voor 2030.