Monitor basisexamen inburgering buitenland 2019

Deze monitor geeft inzicht in de voorbereidingen van kandidaat-inburgeraars op het inburgeringsexamen buitenland, hun vragen en klachten en hun examenuitslagen.

Monitor basisexamen inburgering buitenland 2019 ( PDF | 31 pagina's | 1,0 MB )