Toegankelijkheidsonderzoek Government.nl en persberichten Rijksoverheid.nl april 2020

Onderzoek naar de toegankelijkheid van verschillende pagina's op de website Government.nl en pagina's over persberichten op Rijksoverheid.nl. Het onderzoek laat zien in hoeverre de pagina's nog niet voldoen aan de internationaal afgesproken richtlijn voor toegankelijkheid (WCAG 2.1, niveau AA).

Doel van richtlijn voor toegankelijkheid websites

Als de richtlijn voor toegankelijkheid van websites goed worden nageleefd, zijn websites goed te gebruiken voor mensen met een beperking. Zoals (kleuren)blinden of slechtzienen.