Inventariserend onderzoek Thermisch Gereinigde Grond in Rijkswaterstaatwerken

Het rapport bevat een inventarisatie van de toepassing van thermisch gereinigde grond (TGG) in werken van Rijkswaterstaat en een effectbeoordeling per locatie.

Inventariserend onderzoek Thermisch Gereinigde Grond in Rijkswaterstaatwerken (PDF | 95 pagina's | 4,1 MB)