Mededeling Europese digitaliseringsstrategie

Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC).

Mededeling Europese digitaliseringsstrategie (PDF | 12 pagina's | 107 kB)