Monitoring kleine plastic flessen in het zwerfafval - Resultaten tweede helft 2019

Het memo betreft de 4e halfjaarlijkse rapportage voor de monitoring van kleine plastic flessen in het zwerfafval door Rijkswaterstaat. Het bevat de meetresultaten tijdens de laatste 6 maanden van 2019

Monitoring kleine plastic flessen in het zwerfafval - Resultaten tweede helft 2019 (PDF | 5 pagina's | 415 kB)