Critical review van het rapport Het experiment Promotieonderwijs: een tussenevaluatie

Het rapport beoordeelt of de tussenevaluatie van het experiment promotieonderwijs op een wetenschappelijk verantwoorde wijze is uitgevoerd.

Critical review van het rapport Het experiment Promotieonderwijs: een tussenevaluatie ( PDF | 4 pagina's | 91 kB )