Critical review van het rapport Het experiment Promotieonderwijs: een tussenevaluatie

Het rapport beoordeelt of de tussenevaluatie van het experiment promotieonderwijs op een wetenschappelijk verantwoorde wijze is uitgevoerd.