Second opinion Zanddijk

In dit rapport geeft Ecorys met een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) een analyse van het rijksbelang bij de aanleg van een nieuw tracé voor de Zanddijk (N673) die loopt tussen Yerseke en Kruiningen (A58). 

Second opinion Zanddijk (PDF | 49 pagina's | 1,8 MB)