Herstel begint met een huis

In dit advies biedt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
aanknopingspunten voor een structureel andere aanpak van dakloosheid.

Herstel begint met een huis (PDF | 35 pagina's | 924 kB)