Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019

De Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk (JBR) geeft een samenhangend beeld van de ontwikkeling van de organisatie en bedrijfsvoering van de ministeries in het afgelopen jaar.