Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk - Grote ICT projecten

De ministeries rapporteren hun projecten op basis van rijksbrede afspraken. Ook de publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) melden de status van hun ICT-projecten via het Rijks ICT-dashboard.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk - Grote ICT projecten (PDF | 461 pagina's | 1,1 MB)