Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52

Het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland  (DTN) 52 geeft de stand van zaken voor het dreigingsbeeld voor terrorisme in Nederland in mei 2020. Volledige versie.

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 52 (PDF | 38 pagina's | 263 kB)

Op 7 mei 2020 is niet de volledige versie van DTN 52 gepubliceerd op deze site. De versie bevatte wel de belangrijkste ontwikkelingen in het dreigingsbeeld. Op enkele plaatsten ontbrak een nadere toelichting. Op 20 mei 2020 is de volledige versie van DTN 52 geplaatst.