Rapport Studiegroep Alternatieve Bekostiging ruimtelijke gebiedsontwikkeling Bekostiging door baathebbers

Het onderzoek richt zich op instrumenten om baten van ruimtelijke en bereikbaarheidsinvesteringen in te zetten voor alternatieve bekostiging vangebiedsontwikkeling, waaronder bereikbaarheid.