Rapport Studiegroep Alternatieve Bekostiging ruimtelijke gebiedsontwikkeling Bekostiging door baathebbers

Het onderzoek richt zich op instrumenten om baten van ruimtelijke en bereikbaarheidsinvesteringen in te zetten voor alternatieve bekostiging vangebiedsontwikkeling, waaronder bereikbaarheid.

Rapport Studiegroep Alternatieve Bekostiging ruimtelijke gebiedsontwikkeling Bekostiging door baathebbers (PDF | 29 pagina's | 519 kB)