Minimum Unit Pricing voor alcohol - Verkenning van effectiviteit, implementatieaspecten en scenario’s voor prijsbeleid in Nederland

Onderzoek naar wat er bekend is uit studies naar Minimum Unit Pricing en wat de ervaringen zijn in het buitenland. Minimum Unit Pricing (minimumprijs voor 1 eenheid alcohol) is een prijsmaatregel om goedkopere alcoholproducten duurder te maken.

Minimum Unit Pricing voor alcohol - Verkenning van effectiviteit, implementatieaspecten en scenario’s voor prijsbeleid in Nederland (PDF | 88 pagina's | 1,1  MB)