Samen beslissen

Doelgroepenonderzoek onder zorgverleners en zorggebruikers