Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs

Advies van de Expertgroep Herijking Rekeneisen mbo over rekeneisen per mbo-niveau.

Rekeneisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (PDF | 80 pagina's | 6,1 MB)