Evaluatie programma voorbereiding op inburgering

Het programma 'Voorbereiding op de inburgering' bereidt asielstatushouders voor op het wonen en leven in de gemeente. Dit gebeurt door middel van Nederlandse taallessen, het voorzien van (basale) kennis over de Nederlandse maatschappij en arbeidsmarkt en persoonlijke begeleiding.

Evaluatie programma voorbereiding op inburgering (PDF | 41 pagina's | 1,1 MB)