Evaluatie en versterking ENSIA-stelsel

In opdracht van het ministerie van BZK is het ENSIA-stelsel in 2020 geëvalueerd. Doelstelling van de evaluatie is inzicht krijgen in de manier waarop het verantwoordingsstelsel  ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) functioneert en te komen tot verbetering en versterking van het stelsel.

Evaluatie en versterking ENSIA-stelsel (PDF | 18 pagina's | 325 kB)