Onderzoek Machine Learning in de Risicoverevening

Dit rapport beschrijft de resultaten van een brede verkenning van de mogelijkheden die machine learning algoritmes kunnen bieden voor de risicoverevening. 

Onderzoek Machine Learning in de Risicoverevening (PDF | 87 pagina's | 1,5 MB)