Eigen betalingen in de Zorgverzekeringswet

Bijlage bij het rapport Zorgkeuzes in Kaart 2020. In dit achtergronddocument
wordt de nieuwe methodiek uitgelegd die in Zorgkeuzes in Kaart 2020 is gebruikt om de
budgettaire effecten van verschillende vormen van eigen betalingen in de Zorgverzekeringswet te kwantificeren.

Eigen betalingen in de Zorgverzekeringswet ( PDF | 21 pagina's | 1,9 MB )