Georganiseerd Leren: Plan van Aanpak Monitoring en Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken

Het Plan van Aanpak beschrijft waarop en hoe het Plan Aardgasvrije Wijken jaarlijks wordt gemonitord, en gaat in op doel en focus van de evaluatie die in 2022 voorzien is.

Georganiseerd Leren: Plan van Aanpak Monitoring en Evaluatie Programma Aardgasvrije Wijken (PDF | 34 pagina's | 2,3 MB)