Evaluatie DWSRA Eindrapport

Voorliggende evaluatie is de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. Doel van de evaluatie is om de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de toegevoegde waarde van de activiteiten in de gesubsidieerde projecten in kaart te brengen.

Evaluatie DWSRA Eindrapport (PDF | 108 pagina's | 1,9 MB)