Monitor dak- en thuisloze jongeren: een nulmeting

Onderzoek naar een kwantitatieve monitor die een indicatie geeft van de voortgang en resultaten van 14 pilots om het aantal dakloze en thuisloze jongeren met 100% terug te dringen. Ook is met de monitor een nulmeting gedaan met de 14 pilotgemeenten.

Monitor dak- en thuisloze jongeren: een nulmeting (PDF | 17 pagina's | 236 kB)