Studie naar mogelijkheden voor implementatie Lnight in wettelijk kader

Het rapport bevat een beoordeling van methodes om in de toekomstige regelgeving binnen de Omgevingswet tegemoet te komen aan de aanbeveling voor de nachtelijk norm voor geluidbelasting (Lnight).

Studie naar mogelijkheden voor implementatie Lnight in wettelijk kader (PDF | 52 pagina's | 1009 kB)