Kamerbrief over RIVM rapport over WHO richtlijnen voor omgevingsgeluid en motie Schonis

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de Tweede Kamer het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over geluid en gezondheid. Daarbij gaat zij in op het rapport en op de motie van het Kamerlid Schonis (D66). De motie verzocht om een onderzoek naar de huidige (inter)nationale wetten en regelgeving en naar de mogelijkheden voor versterking van het (inter)nationaal beleid en de mogelijke gevolgen daarvan voor de Nederlandse situatie.

Kamerbrief over RIVM rapport over WHO richtlijnen voor omgevingsgeluid en motie Schonis (PDF | 2 pagina's | 301 kB)

Bijlagen