Inventarisatie Plancapaciteit - April 2020

Dit rapport beschrijft de resultaten van de inventarisatie van de plancapaciteit aan woningen uit het voorjaar van 2020. De resultaten worden vergeleken met de gewenste en de verwachte ontwikkeling van de woningvoorraad volgens de Primos Prognose 2020. Deze prognose is op nationaal niveau gebaseerd op de meest recente nationale bevolkingsprognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (december 2019).

Inventarisatie Plancapaciteit - April 2020 (PDF | 59 pagina's | 1,3 MB)