Verslag van onderzoek naar nevenwerkzaamheden en nevenbelangen van prof. dr. D. Kochenov en de rol van de Rijksuniversiteit Groningen daarbij

Afschrift van de brief van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De brief bevat de rapportage over de nevenfuncties van prof. dr. D. Kochenov, hoogleraar constitutioneel recht en burgerschap aan de RUG. Daarnaast gaat de brief in op de maatregelen naar aanleiding van de rapportage.