Evaluatie ESF-regeling duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren

In opdracht van het ministerie van SZW wordt de ESF-regeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren (DI R&S) geëvalueerd. Deze regeling richt zich op het (inter)sectoraal en regionaal bevorderen van het gemotiveerd, gezond en productief houden van werkenden, om hen in staat te stellen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd binnen of buiten de organisatie te blijven werken.

Deze rapportage doet verslag van de tweede fase van de evaluatie van deze regeling en heeft betrekking op de resultaten van de projecten uit de eerste tranche en op de procesevaluatie van het einddeclaratieproces.

In 2017 verscheen de eerste tussenrapportage die betrekking had op de inhoud van de gesubsidieerde projecten en op de procesevaluatie van het aanvraagproces. Eind 2020 zal de eindevaluatie gepubliceerd worden.

Evaluatie ESF-regeling duurzame inzetbaarheid regio's en sectoren (PDF | 66 pagina's | 1,1 MB)