Vierde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis

Dit rapport beschrijft de stand van zaken van het programma Thuis in het Verpleeghuis. Het programma richt zich onder meer op meer tijd en aandacht voor bewoners en voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners.

Vierde voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (PDF | 32 pagina's | 414 kB)