Advies over grondwater van de Adviescommissie Water

De Adviescommissie Water (AcW) geeft aandachtspunten en aanbevelingen voor duurzaam en toekomstbestendig grondwaterbeheer.

Advies over grondwater van de Adviescommissie Water (PDF | 12 pagina's | 152 kB)