Onderzoeksrapport Evaluatie afschaffing dwangsomregeling Wob

Door de afschaffing van de dwangsomregeling bij de Wob in 2016 is er (vrijwel) geen financieel gemotiveerd misbruik meer. Er zijn indicaties dat de doorlooptijd van Wob-verzoeken sinds de afschaffing van de dwangsomregeling bij de Wob jaarlijks is toegenomen. Deze trend kan verklaard worden door een toename in de omvang en complexiteit van Wob-verzoeken, maar ook door de afschaffing van de dwangsom.

Onderzoeksrapport Evaluatie afschaffing dwangsomregeling Wob (PDF | 46 pagina's | 1,1 MB)