Evaluatie van de sturing van en het toezicht op de SVB en UWV

Onderzoek naar de vraag hoe de aansturing van UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid functioneert en of dit werkbaar en effectief is.

Evaluatie van de sturing van en het toezicht op de SVB en UWV (PDF | 98 pagina's | 1,3 MB)