Rapportage Rijkswegennet 1e periode 2020

De rapportage bevat de cijfers van januari tot en met april 2020 over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies.

Rapportage Rijkswegennet 1e periode 2020 (PDF | 43 pagina's | 2,9 MB)