Samenvatting Eindrapport knelpunten zon-pv op maatschappelijk vastgoed

Dit is een bijlage bij het eindrapport over knelpunten bij zon-pv op maatschappelijk vastgoed. Dit document bevat een samenvatting van het eindrapport en een lijst met knelpunten.

Samenvatting Eindrapport knelpunten zon-pv op maatschappelijk vastgoed (PDF | 8 pagina's | 320 kB)