Doorlichting Strafrechtketen Bijlagen

De bijlagen bevatten enkele onderdelen van de doorlichting strafrechtketen.

Het gaat om de volgende bijlagen:

  • bijlage 1: extra toelichting bij organisatie van de strafrechtketen;
  • bijlage 2: implicaties van opgaven per organisatie;
  • bijlage 3: toelichting op knelpunten in de keten;
  • bijlage 4: beleidssuggesties en overige initiatieven;
  • bijlage 5: geraadpleegde bronnen, personen en data.