Rapport Monitor Open standaarden 2019

Rapport over het onderzoek naar het gebruik van open standaarden van de ‘pas toe of leg uit’-lijst van het Forum Standaardisatie door overheidsorganisaties.

Rapport Monitor Open standaarden 2019 (PDF | 186 pagina's | 4,4 MB)