Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2020

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2020 (CSBN 2020) geeft inzicht
in de digitale dreiging. Het gaat ook in op de weerbaarheid tegen de
digitale dreiging en op de digitale risico’s. Het accent ligt daarbij op
de nationale veiligheid.