Evaluatie BZK-subsidiebijdrage aan het EIPA in de periode 2015 – 2019

Evaluatie van de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan het European Institute of Public Administration (EIPA) in de periode 2015 tot en met 2019.