Evaluatie BZK-subsidiebijdrage aan het EIPA in de periode 2015 – 2019

Evaluatie van de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan het European Institute of Public Administration (EIPA) in de periode 2015 tot en met 2019. 

Evaluatie BZK-subsidiebijdrage aan het EIPA in de periode 2015 – 2019 (PDF | 21 pagina's | 951 kB)