Ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen

Verkenning naar de ruimtelijke kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen, mede in relatie tot de energietransitie en klimaatadaptatie.