Ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen

Verkenning naar de ruimtelijke kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen, mede in relatie tot de energietransitie en klimaatadaptatie.

Ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen (PDF | 30 pagina's | 2,9 MB)