Verder bouwen aan een stevige basis voor online onderwijs

Onderzoek naar de overstap naar online hoger onderwijs door de uitbraak van het coronavirus. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Interviews geven beeld van online onderwijs en uitdagingen

Voor dit onderzoek werden 8 interviews gehouden met hogescholen, universiteiten en studentenorganisaties: Van voorzitters van Colleges van Bestuur tot projectleiders voor onderwijsinnovatie en bestuursleden van studentenorganisaties.

De interviews zijn beknopt samengevat in dit artikel, gecombineerd met literatuurstudie. Deze vormen samen een schets van waar het hoger onderwijs staat op het gebied van online onderwijs en wat de uitdagingen zijn voor de komende tijd.

Dit artikel is geen representatieve weergave van de gehele situatie in de hogeronderwijssector, maar geeft een kwalitatieve indruk van deze situatie.