Verkenning effect verschuiven meetpunt recycling kunststofverpakkingen

Het rapport gaat in op een nieuwe meetmethode voor het rendement (de opbrengst) van gerecyclede kunststofverpakkingen.

Verkenning effect verschuiven meetpunt recycling kunststofverpakkingen (PDF | 30 pagina's | 1,6 MB)