Verkenning effect verschuiven meetpunt recycling verpakkingen

Het rapport gaat in op een nieuwe meetmethode voor het rendement (de opbrengst) van gerecycled glas, papier, karton, metaal en hout.

Verkenning effect verschuiven meetpunt recycling verpakkingen (PDF | 40 pagina's | 1,3 MB)