Bijlage 1.1 - Resultaten doorrekeningen

Deze rapportage geeft de detailuitkomsten van de financiële doorrekeningen die gemaakt zijn voor de rapportage ‘Opgaven/middelen’.

Bijlage 1.1 - Resultaten doorrekeningen (PDF | 21 pagina's | 481 kB)