Evaluation of the Dutch RBC Agreements 2014-2020

Onderzoek naar de effectiviteit van convenanten om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen. Dit rapport is in het Engels.

Evaluation of the Dutch RBC Agreements 2014-2020 (PDF | 150 pagina's | 8,1 MB)